Bez komentarzy

W minioną sobotę 27 maja w Milówce miało miejsce doniosłe wydarzenie, a był nim VII Powiatowy Zjazd Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan oraz "Święcone".

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe modlitwą Anioł Pański, którą zainicjował ks. Władysław Nowobilski. Jednym z punktów spotkania było sprawozdanie Prezesa Stanisława Lizaka z działalności Zarządu w kadencji 2014-2017. Drogą głosowania wyłoniono nowe władze Oddziału na lata 2017 - 2020.

Prezesem został wybrany Tadeusz Fiedor z Kamesznicy, zasłużony działacz związkowy, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa. Podziękowania ustępującemu prezesowi Stanisławowi Lizakowi z Radziechów złożyła w imieniu delegatów Jadwiga Jurasz, kierowniczka zespołu "Grojcowianie". Za 6 lat rzetelnie wykonanej pracy na rzecz Związku Podhalan, prezes Lizak otrzymał owacje na stojąco oraz odśpiewano mu 100 lat. Równie gorącymi owacjami obdarowany został Władysław Motyka - honorowy prezes Oddziału oraz Janina Tlałka. Jednocześnie Prezes Stanisław Lizak podziękował wszystkim tym, którzy wspierali go podczas minionej kadencji. Swoim współpracownikom wręczył książkę "Beskidy i Tatry straż góralskiej watry" autorstwa Władysława Motyki. Podczas Zjazdu wręczone zostały także tytuły "Zasłużony dla Oddziału Górali Żywieckich ZP". Te zaszczytne tytuły otrzymało 20 członków Oddziału. Pełne wzruszeń chwile nastąpiły także podczas przekazania przez ustępującego prezesa Stanisława Lizaka swojej funkcji nowemu prezesowi Tadeuszowi Fiedorowi.

Uczestnicy Zjazdu wzięli także udział w nabożeństwie majowym i Mszy Świętej. Zgromadzonych przywitał Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -  ks. Stanisław Lubaszka, a  kazanie wygłosił Kapelan Związku Podhalan, ks. prałat Władysław Zązel.

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce

Udostępnij Drukuj E-mail