Bez komentarzy

Wójt Gminy Milówka Robert Piętka i obecne jej władze ogromna wagę przywiązują do współpracy zagranicznej. Obecnie Milówka ma podpisane porozumienia i umowy z 5 miejscowościami i gminami zagranicznymi oraz utrzymuje przyjazne stosunki z 4 partnerami, które nie zostały potwierdzone umową o partnerstwie, chociaż współpraca z nimi jest już bardzo rozwinięta. W początkowej fazie jest rozwój współpracy z 1 miastem francuskim.

Współpraca formalna obejmuje następujące państwa/miasta:

* Węgry - Kony

* Węgry - Markaz

* Czechy - Milikov

* Słowacja - Topolniky

* Francja - Valentiqney

Współpraca nieformalna:

* Słowacja - Dolny Kubin

* Francja - Mozac

* Słowacja - Stara Bystrica

* Czechy - Stary Poddvorov

Kontakty zagraniczne i nawiązywanie partnerskiej współpracy ma dla gminy Milówka ogromne znaczenie. Przede wszystkim to duża promocja gminy i możliwość wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego. To także szansa na pozyskanie funduszy z międzynarodowych źródeł organizacji wspólnych przedsięwzięć szczególnie kulturalno-sportowych.

Działania podejmowane w ramach współpracy obejmują m.in. wyjazdy i spotkania przedstawicieli władz gmin, poszczególnych instytucji i stowarzyszeń oraz zespołów i grup, organizację i udział w imprezach kulturalnych i sportowych, organizację plenerów malarskich, konkursów, wystaw, wymianę zespołów i grup, współpracę dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. korespondencja drogą elektroniczną). Ważną rolę w podejmowaniu i koordynowaniu tych działań pełni Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od 1998 roku Milówka jest drugim po Bukowinie Tatrzańskiej polskim członkiem Europejskiej Fundacji Miast Karnawałowych (FECC). Potwierdzeniem tej przynależności była wizyta Prezydenta FECC H.F.M. van der Kroona z Holandii, podczas cyklu imprez "Gody Żywieckie'99" oraz XXII Konwentu FECC, który miał miejsce w Milówce w 2002 roku. Fundacja ta skupia miasta z całego świata, które organizują imprezy karnawałowe.

 

Udostępnij Drukuj E-mail