Bez komentarzy

Jest prężnie rozwijającą się gminą, w której kolejne zaplanowane inwestycje są systematycznie realizowane. Które z nich czeka na sfinalizowanie? Planowane inwestycje w Gminie Milówka:

 

* modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy

Koszt całkowity inwestycji: 1.884.775,28 zł (2.318.273,59 zł brutto)

Dofinansowanie: WFOŚIGW Katowice 1.507.820,22 zł (pożyczka)

Wkład własny: 376.955,06 zł (w tym środki pochodzące z umorzenia innej pożyczki w kwocie 54.736,00 zł).

W ramach zadania poddana zostanie modernizacji istniejąca stacja poprzez zmianę systemu oczyszczania wody, doposażenie stacji w budynek koagulacji oraz wykonanie nowego zadaszenia. Ponadto dobo stacji wybudowane zostaną dwa nowe zbiorniki wody surowej o pojemności 500 metrów sześciennych każdy.

 

* budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej

Koszt całkowity: 1.834.967,41 zł

Dofinansowanie: 1.559.722,18 zł

Wkład własny: 275.245,23 zł

Zadanie polegać będzie na budowie tras rowerowych w gminie Milówka i Rajcza, oraz w gminach Krasno nad Kysucou, Oscadnica i Dunajov po stronie słowackiej. Na terenie gminy Milówka powstanie więc 5 nowych odcinków ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem oraz 3 parkingi typu „Parkuj i jedź".

 

A co zostanie wykonane?

  - przebudowa drogi rowerowej na odcinku od Placu Quirini do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1437 S,

  - budowa drogi rowerowej pod mostem na rzecz Sole w ciągu ul. Grunwaldzkiej,

  - przebudowa drogi rowerowej od ul. Wodnej do granicy z Gminą Węgierska Górka w miejscowości Cisiec,

  - przebudowa drogi rowerowej na odcinku od Alei Dobrej Matki do osuwiska w Prusowie wraz z punktem widokowym,

  - przebudowa drogi rowerowej na odcinku od mostu U Kuli do granicy z Gminą Rajcza biegnącej lewym brzegiem rzeki Soły,

  - parking "Parkuj i jedź" prz ul: Mostowej, Parkowej oraz pomiędzy Szkołą Podstawową a budynkiem Urzędu Gminy w Milówce,

 

* Przedszkolak Przedszkolakowi Równy

Koszt całkowity: 237.745,00 zł

Dofinansowanie: 1.559.722,18 zł

Wkład własny: 275.245,23 zł ( wkład niepieniężny - wynajem sal lekcyjnych )

W Przedszkolu w Milówce powstanie nowy oddział przedszkolny, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamesznicy utworzony zostanie Punkt Przedszkolny.

 

* budowa placu zabaw "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy

Koszt całkowity: 157.080,95 zł.

Dofinansowanie: 99.950,00 zł.

Wkład własny: 57.130,95 zł.

Nowy plac zabaw powstanie przy Szkole nr 2 w Kamesznicy.

 

* doposażenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Milówka w urządzeniu siłowni zewnętrznej

Koszt całkowity: 144.824,02 zł.

Dofinansowanie: 92.151,51 zł.

Wkład własny: 52.672,51 zł.

Kompleks sportowy LKS w Milówce oraz miejsce sportowo - rekreacyjne nad potokiem Bystra w Kamesznicy zostaną doposażone w urządzenia siłowni zewnętrznej. W Milówce zostanie zamontowanych sześć podwójnych urządzeń, w Kamesznicy - pięć.

Udostępnij Drukuj E-mail