Bez komentarzy

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce, Gminny Ośrodek Kultury, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz ZPiT „WIERCHY” im. Józefa Szczotki z Milówki zapraszają mieszkańców Gminy do włączenia się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowanego pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach.

2 września w sobotę w całej Polsce odbędzie się publiczne czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele". Lekturze towarzyszyć będzie szereg atrakcji, a oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Zespół "Wierchy"

Osoby chętne zostać lektorami prosimy o zgłoszenie się osobiście w placówce Biblioteki Publicznej w Milówce (budynek GOK/parter), ul. Dworcowa 1 lub telefonicznie pod nr 508 082 800.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 sierpnia.

Udostępnij Drukuj E-mail