Bez komentarzy

Zarząd Powiatu Żywieckiego na wniosek dyrektorów szkół przygotował od nowego roku szkolnego 2017/2018 – ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia dla dorosłych. Przede wszystkim wyrażono zgodę na uruchomienie kształcenia policealnego (dla osób bez matury). Pierwsze kierunki w tym zakresie zostały uruchomione w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela) – co drugi weekend. 

Pierwsze zajęcia odbędą się 24.09.2017 r., godz. 9.00 (Milówka, ul. Dworcowa 17). 

Nauka jest bezpłatna.

Kształcić się można w dwóch kierunkach:

* opiekun medyczny - dwa semestry

* technik BHP - trzy semestry

Udostępnij Drukuj E-mail