Bez komentarzy

W ramach realizacji Programu „Milówka moja miejscowość, moja mała ojczyzna" dzieci z grupy „Żabek" udały się na wycieczkę edukacyjną do Urzędu Gminy w Milówce. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania Urzędu, jak również umocnienie postaw obywatelskich.

A tak o samej wizycie wypowiadają się uczestnicy:

„Przedszkolaki zostały przywitane osobiście przez pana wójta Roberta Piętkę, który jako gospodarz Gminy oprowadził nas po Urzędzie. Pan wójt opowiedział dzieciom czym się zajmuje i że oprócz niego w urzędzie pracuje wiele osób, które zajmują się sprawami gminy. Przedszkolaki dowiedziały się ilu mieszkańców zamieszkuje teren gminy, z jakich miejscowości składa się Gmina Milówka i obejrzały herby poszczególnych sołectw. W zamian opowiedziały skąd wzięła się nazwa Milówka. Następnie dzieci udały się do sekretariatu, gdzie otrzymały foldery i widokówki, na których każdy przedszkolak odbił pieczątkę z herbem Milówki. Dzieci zwiedziły też salę ślubów, gdzie kierownik USC pani Magdalena Worek opowiedziała o ceremonii udzielania ślubu w urzędzie. Wysłuchaliśmy oczywiście Marszu Mendelssohna i przy tej okazji okazało się, że mamy w grupie parę zakochanych. Następnie udaliśmy się do Wydziału Geodezji, gdzie na mapach staraliśmy się odnaleźć charakterystyczne miejsca w Milówce. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolejną niespodziankę a w zasadzie... jajko- niespodziankę, co wywołało falę radości. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele pozytywnych przeżyć i ciekawych wiadomości.

Dziękujemy panu wójtowi Robertowi Piętce i wszystkim pracownikom za tak miłe przyjęcie, upominki a przede wszystkim za zbudowanie poczucia lokalnej tożsamości obywatelskiej."

 

Udostępnij Drukuj E-mail