Bez komentarzy

Listopadowemu spotkaniu dzieciaków z Przedszkola w Milówce z Grupą Kolędniczą z Dolnej Milówki, podczas którego najmłodsi zobaczyli postaci charakterystyczne dla Dziadów i poznali ich symbolikę, towarzyszyły duże emocje. Prezentacja obrzędów, w których udział wzięli Żyd, Gorkorz, Macidula, Pachołek, Diabeł, Koń, Śmierć i Niedźwiedź wywarła na małych gospodarzach niezatarte wrażenia. Dzieci nie tylko mogły się przyjrzeć z bliska tym barwnym postaciom, ale dotknąć i przymierzyć ich charakterystyczne atrybuty. To wtedy zrodził się pomysł zorganizowania konkursu plastycznego, w którym wzięłyby udział nie tylko przedszkolaki, ale też ich rodziny.

"Dziady Noworoczne w oczach mojej rodziny", bo tak został nazwany ów konkurs został zrealizowany w ramach Programu "Milówka moja miejscowość, moja mała Ojczyzna."  Został napisany z myślą o dzieciach 6- letnich.  Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznanie kultury materialnej i duchowej, poznanie zwyczajów i tradycji oraz historii i przyrody regionu w zakresie dostępnym najmłodszym. Najważniejszym zadaniem programu jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. 

Cele konkursu były zgodne z celami Programu, ponadto miały wzmocnić więzi rodzinne podczas wykonywania wspólnej pracy, rozwijać umiejętności plastyczne, wyobraźnię i kreatywność dzieci, a także ich zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi. 

Duże zainteresowanie i odzew z jakim się spotkał zaowocowało wpisaniem go to w harmonogram tegorocznych obchodów Godów Żywieckich, jako impreza towarzysząca. Wyobraźnia, pomysłowość dzieci i ich rodzin zaskoczyły i zachwyciły wszystkich. Zostały wykonane 44 prace z użyciem rozmaitych technik plastycznych, przedstawiające postaci Dziadów i ich obrzędy. Wartość estetyczna jak i różnorodność wykorzystanych nie ułatwiała pracy jurorów.

foto: Tomasz Tomiczek

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w miniony poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. Poprowadzili go wspólnie Dyrektor Przedszkola w Milówce Pani Magdalena Maślanka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce Pan Andrzej Maciejowski. Wszyscy laureaci jaki i uczestnicy zostali nagrodzeni, a po gali została otwarta wystawa pokonkursowa wykonanych prac, którą będzie można obejrzeć do 15 lutego 2018 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wielkie serca i okazane wsparcie, dzięki któremu mogliśmy wynagrodzić zaangażowanie i starania tylu dzieci wywołując na ich twarzach radosny uśmiech. Ofiarodawcami nagród byli:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
  • Hotel Zacisze
  • Marek Wojciuch
  • Przedszkole w Milówce
  • Rada Rodziców Przedszkola w Milówce
  • Rada Sołecka Gminy Milówka
  • Sala Zabaw "Wesołe Groniki" w Ciecinie
  • Wójt Gminy Milówka Robert Piętka

Poniżej przedstawiamy kilka prac i zachęcamy do obejrzenia wystawy. Za zdjęcia dziękujemy panu Tomaszowi Tomiczkowi.

Źródło: Przedszkole Publiczne w Milówce

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail