W ramach projektu Scheda z Nutką organizowanego przez Gminę Rajcza Dorota Gryglak - etnolog oraz dziennikarz, która obecnie pracuje w agencji reklamowej, prowadząca funpage  Górole Żywieccy - gwara i tradycja , mama i żona w około 30 cotygodniowych odcinkach opowie nam o starodawnych czasach  i tradycjach w gminie Rajcza.

"Moji Złoci! Podziwojcie sie i posuchojcie! Razym z Gminom Rajca, w ramak projektu "Scheda z nutkom", bydemy kryncij filmiki ło nasej górolskij kulturze! Bydom to krótki filmiki, ka gwarom bydem łopowiadaj ło górolskij tradycyj na Żywieccyźnie! Pytom Wos ło zrozumieni bo taki nagrywani straśnie stresuje i mom nadziyje, ze bydzie lepij! A kiej sie Wom widzi to łostowcie "lajka" abo puscojcie w świat!"- mówi Dorota Gryglak

 

 

 odcinek 26: „W górolskij chałpie”

 odcinek 25: „Na łodpust świyntego Wawrzyńca. Polynie wawrzyńcowej hudy."

odcinek 24: „Ziomnioki”

odcinek 23: „Przidomki - Ło tym jako to górole sie downij nazywali”

odcinek 22: „Jako to downij w groniu siano kosili, układali, susyli i zwozili”

 
 
odcinek 21: "Jako to downij górole gazdowali"
 
 
odcinek 20: „Jako to downij górolki i górole łod Żywca śpiywowali”
 

odcinek 19: „Jako to downij górole łod Żywca tojcowali”odcinek 18: „Jako to downij górole łod Żywca na intrumyntak growali”
 


odcinek 17: "Jako to downij zbójowali. Pogodka ło Kroćpoku" 
 
 
odcinek 16: Scheda z Nutką - odcinek 16: " Jako to downij baby chodzowały łodziote. Ło ubraniak górolskik"
 
odcinek 15: Scheda z Nutką - odcinek 15: "Jako to downij chłopi chodzili łodzioci. Ło ubraniak górolskik "
 

odcinek 14:Scheda z Nutką - odcinek 14: "Górolski haśniki, cyli ło tym jako downij dzieci sie rodziły i ..."

 

odcinek 13: "Łod Zielonyk Świontek do Matki Boskij Zielnej Ło świyncyniu ziół"

Odcinek 12 "Scheda z Nutką - odcinek 12: "Łod świyntego Wojciecha. Ło posaniu krow i wypasie łowiec"

Odcinek 11 "Ło tym co downij górole jodowali. Górolski jodło"

Odcinek 10 "Ło gwarze górolskij w gminie Rajca"

Odcinek 9  "Pogodka ło Delawinie z Pyrci"

Odcinek 8 „Ku Wielkijnocy: Wielko Sobota, Wielko Niedziela i Śmigorz”

Odcinek 7 "Ku Wielkijnocy: Wielki Cwortek i Wielki Piontek"

Odcinek 6 "Ku Wielkijnocy - Kwietno Niedziela"

Odcinek 5 "Ło tym jako to downij carownice łodbiyrały krowom mlyko"

Odcinek 4 "Ło nocnicak, połednicak, łutopcak i zmorak na Żywiecczyźnie"

Odcinek 3 Wesela

Odcinek 2 "Jako to downij bywało w miynsopuście i w Poście"

Odcinek 1 "Górole Żywieccy -  skond my się wziyni?" 

Przy okazji przypominamy wywiad z Dorotą Gryglak o jej marzeniu tutaj i życzymy, by się spełniło. Pięknie opowiadała nam również o tradycjach świątecznych, o czym również przypominamy tutaj

Video blog opracowany został w ramach mikroprojektu "Scheda z Nutką" przez Gminę Rajcza.

 

Udostępnij Drukuj E-mail