Mikroprojekt „Rozdzwońmy Pogranicze” realizowany przez Gminę Rajcza, którego partnerem wiodącym jest Plebania Rzymskokatolicka Trnové  ma charakter transgraniczny i bez słowackiego partnera jego cele nie zostałyby zrealizowane.

W ramach zadania w terminie luty 2018-wrzesień 2018 zostaną odrestaurowane dwie kapliczki kamienne z XIX wieku. Są to: kapliczka Jezusa z Nazaretu w Rycerce Dolnej oraz kapliczka Serca Jezusa w Rycerce Górnej. Prace będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Dzięki projektowi zorganizowany zostanie również Rajd na Bendoszkę jako promocja dziedzictwa sakralnego na terenie Gminy Rajcza. Trasy papieskie biegną do stóp Jubileuszowego Krzyża na Bendoszce. Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Msza Święta.

Wartość mikroprojektu: Gmina Rajcza - 24 619,68 €

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa  w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 

Kolejny transgraniczny projekt, który bez słowackiego partnera nie byłby zrealizowany to: „Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu”, którego partnerem jest Gmina Rajcza, a wiodącym jest  Gmina Nova Bystrica.

 

Zakłada on budowę  studni solankowej w Soli. W miejscu istniejącej studni solankowej w Soli, zostanie wybudowana wiata, gdzie obok studni znajdą się również: ławeczki, kamera, infokiosk oraz lampa solarna, oświetlająca obiekt po zmroku. Teren wokół wiaty zostanie również zagospodarowany.

Wyznaczona też będzie ścieżka edukacyjna w Soli, która poprowadzona będzie w kierunku góry Rachowiec i w stronę granicy ze Słowacją. Wzdłuż trasy będzie ustawionych łącznie 19 tablic edukacyjnych, które swoją tematyką obejmować będą zasoby przyrodnicze obszaru transgranicznego.

Dzięki temu projektowi odbędzie się  Pieszy Rajd Szlakami Papiesko-Loterańskimi – rajd na górę Oźną z Soli. Planowany jest on  na pierwszą sobotę czerwca. W trakcie Rajdu odbędzie się  poświęcenie nowo powstałej wiaty oraz uroczysta Msza Święta na szczycie Oźnej. Projekt obejmuj również dwa artykuły prasowe.

Celem tego projektu realizowanego w terminie styczeń 2018 - grudzień 2018 jest ochrona, wzmocnienie i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego gmin Nová Bystrica i Rajcza.

Wartość mikroprojektu: Gmina Rajcza - 38 414,80 €

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa  w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

źródło: rajcza.com.pl

zdjęcie w tle: Beskid Żywiecki. W drodze na Wielką Raczę. Przełęcz Zwardońska i pogranicze polsko-słowackie.