Mszą świętą o godz. 11.45 w Kościele w Rajczy rozpoczęły się 6 maja 2018 roku uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Rajcza przy okazji święta strażaków.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach  Michał Urbaniec, Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach - starszy brygadier Arkadiusz Biskup, delegacje Straży Pożarnej z Ujsół, Milówki, Nieledwi, Rycerki Dolnej i Górnej, Soli, Zwardonia, strażacy z Dolnej Łomnej z Czech, Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak, Przewodniczący Gminy Rajcza Dariusz Płoskonka wraz z radnymi, Anna Oleś - Skarbnik Gminy Rajcza, rzecznik prasowy  Komendy  PSP w Żywcu  druh Marek Tetłak, Komendanta PSP w Żywcu, Inspektor ds.Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Gminy Rajcza, dyrektor GOKiS w Rajczy Katarzyna Dallig, Sołtys Sołectwa Rajcza Zbigniew Kopeć.

Samochód bojowy poświecił proboszcz Kościoła w Rajczy Ryszard Grabczyk.

Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak przekazał kluczyki i dowód rejestracyjny od nowego samochodu Naczelnikowi OSP w Rajczy - druhowi  Pawłowi Iwankowi. Po czym Naczelnik OSP w Rajczy przekazał kluczyki dowódcy sekcji - honory pierwszego kierowcy pełnił dziś druh Damian Kurowski.

"Drodzy strażacy, życzę Wam, aby ten samochód służył Wam w wypełnieniu Waszych zadań i powinności, które sami na siebie nałożyliście w  ochronie ludzkiego mienia i zdrowia, niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku. Natomiast nam mieszkańcom życzę, żeby okazji użycia tego samochodu w celach ratowniczych  było jak najmniej natomiast jak najwięcej w ćwiczeniach oraz innych uroczystościach. Niech Wam się daży!"- powiedział Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Druhna Aleksandra Jon - prezes OSP w Rajczy w przemówieniu podkreśliła:

(..) "Wieloletnie starania przyniosły oczekiwane efekty i w dniu dzisiejszym zarówno strażacy jak i mieszkańcy mogą cieszyć się z nowego nabytku. Przy tej okazji chciałabym podziękować i przekazać wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tego pojazd. (..)

Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej  za kwotę 400.000 złotych ze środków krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Wójtowi i radzie Gminy Rajcza za wsparcie w wysokości  300.000  złotych z budżetu Gminy Rajcza. PSP w Żywcu za pomoc w przygotowaniu wniosku i pilotowanie sprawy. (..)" 

Jan Chrząszcz I  Wicewojewoda Śląski wyraził:

"Cieszę się, że tak potrzebny sprzęt - samochód ratowniczo - gaśniczy trafił właśnie do OSP w Rajczy. Rajcza ze względu  na swoje położenie geograficzne często narażona jest na różnego rodzaju żywioły. Nie tak dawno miejscowe zastępy straży pożarnej  z terenu powiatu żywieckiego uczestniczyły w poważnej akcji gaszenia pożaru, który wybuchł na terenie magazynu z chemikaliami przy ulicy Stolarskiej w Żywcu. Ta akcja pokazała, jak bardzo potrzebujemy nowego sprzętu, który przyczyni się do szybkiego i sprawnego gaszenia pożaru i przeciwdziałania innych klęsk żywiołowych.(..)"


Wyróżniający się strażacy otrzymali odznaczenia i medale.  Srebrny medal za zasługi dla. Pożarnictwa otrzymał Wojciech Iwanek i Piotr Zogata. Brązowy medal otrzymali: Aleksandra Jon, Marta Kostka, Wojciech Salachna, Tomasz Miesiączek.

Odznaczeni odznaką Strażak Wzorowy zostali: Marian Capanda, Joanna Kosińska, Szymon Matlak, Kurowski Damian, Jakub Grygny.

 

zdjęcia : Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail