30 marca 2018 roku zlikwidowany został w Rycerce Górnej pomnik wystawiony przez władze PRL ku czci kpt. Zbigniewa Plewy i innych żołnierzy, którzy zginęli tam  10.02.1947 roku w czasie obławy na żołnierzy polskiej partyzantki niepodległościowej.

"Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy WOP: Zbigniewa Plewę, Stanisława Kozieła i Stanisława Ducę, umieszczony na działce oznaczonej nr 8610/5, położonej w Rycerce Górnej - Koloni został usunięty na mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Pomnik znajdował się  na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, dlatego sprawą zajęło się Starostwo. Płyta upamiętniająca żołnierzy wraz z Orłem została przekazana do Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Krakowie w dniu 6.04.2018 roku. Koszt usunięcia pomnika wyniósł 6.765,00zł. brutto." - informuje Dariusz Szatanik - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Kpt. Zbigniew Plewa został wydelegowany do służby w 43 Komendzie WOP w Rajczy i zgłosił się na ochotnika do zadania polegającego na wytropieniu i zlikwidowaniu partyzantów oddziału NSZ pod dowództwem por. Stanisława Kopika ps.„Zemsta”. Za wykonane zadanie, zabicie lub schwytanie partyzantów, Plewa miał otrzymać z dowództwa premię w wysokości 10 tys. zł i nominację na stopień majora. Warto przypomnieć, że ówczesnym dowódcą Wojsk Ochrony Pogranicza był sowiecki generał major Armii Czerwonej Gwidon Czerwiński, absolwent Wyższej Szkoły Pogranicznej NKWD w Moskwie.

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail