Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Rajcza. Wystawiono do sprzedaży działki położone w Rycerce Górnej. Dwie działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, natomiast pozostałe 140 działek znajdują się w terenach o różnym przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rajcza.

"Być może sprzedawane przez Gminę działki sąsiadują z Państwa działkami, w związku z tym proszę o rozważenie zakupu działki od Gminy na powiększenie własnego areału. Wszystkie sprzedawane działki można zlokalizować na ortofotomapach. Sprzedaż w/w działek odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 21 września 2018 r."-  informuje wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w przetargach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.rajcza.com.pl, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Rajcza. Ponadto więcej informacji można uzyskać w Referacie Budownictwa tut. Urzędu pod nr tel. 33 8643 155, wew. 34. Pracownik odpowiedzialny: Martyna Krzepina

Powierzchnie działek, opisy nieruchomości, przeznaczenie działek i ceny wywoławcze działek do pobrania w formacie pdf znajdują się pod linkami:

ogłoszenie 1

ogłoszenie 2

ogłoszenie 3

Więcej mapek tutaj

 źródło i zdjęcia: rajcza.com.pl

Udostępnij Drukuj E-mail