12 lipca 2018 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Rajcza uroczyste posiedzenie Zarządu Gminnego Z OSP RP, na którym przekazano poszczególnym zarządom OSP nabytego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego: Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy oraz Inspektor ds. p. poż.

Gmina Rajcza złożyła wniosek do Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości o następujący sprzęt:

- defibrylatory - 3 szt;

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 ( szyny + deska) – 1 komplet.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 22 884,00 zł, z czego 99% tj. 22 655,16 zł to dotacja celowa „Współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”, natomiast 1% tj. kwota 228,84 zł pochodzi z budżetu Gminy Rajcza.

OSP Rycerka Dolna, OSP Sól i OSP Zwardoń otrzymały defibrylatory, natomiast OSP Rycerka Górna otrzymała zestaw ratownictwa medycznego.

źródło i zdjęcie: rajcza.com.pl

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail