W Rajczy punkt bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na ul. Parkowej 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy).

Punkt czynny jest: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

 Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

- Młodzież do 26. roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci, weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

 

 

 Szczegółowe informacje, również o pozostałych punktach na terenie Żywiecczyzny pod linkiem  tutaj

źródło i zdjęcia, grafika: rajcza.com.pl, powiat.zywiec.pl

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail