"W Gminie Rajcza powstało 7,5 km bezpiecznych ścieżek, po których mogą poruszać się rowerzyści:

- odcinek wzdłuż rzeki Soły od mostu do stacji PKP w Rajczy Dolnej,

- odcinek Ośrodek Rycerka w Rycerce Dolnej do Rycerki Górnej,

- odcinek Rajcza: od mostu na stację PKP - do parku,

- odcinek na granicy z Milówką - most u Szewczyka (Rajcza Dolna) jest w trakcie realizacji.

Budowa w/w odcinków trasy to koszt 2 740 tys. zł z czego refundacja wyniesie 85%. Zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Milówka, miastem Krasne n/Kysuce i czterema Gminami Słowackimi w ramach Współpracy Transgranicznej PL-SK. 

Ponadto w ramach innego zadania wybudowano ścieżkę rowerową Sól – Rycerka Górna.

Ścieżki sprzyjają spacerom i mogą posłużyć jako bezpieczna droga do szkoły (np. w Rycerce Dolnej).

Kolejne projekty czekają na finałowe rozstrzygnięcia administracyjne, w tym podpisanie umów. Zamierzamy budować ścieżki w Rycerce Górnej wraz z połączeniem Radecki-Oźna -Zwardoń Bór. W ramach tego zadania planowane są również miejsca odpoczynku wraz z placem rekreacyjnym zlokalizowanym koło remizy OSP i szkoły.

Dzięki usilnym staraniom wielu osób podpisano również umowę na realizację chodnika (pełniącego też funkcję ścieżki rowerowej) z Rajczy (CPN) do Ujsół. Krótki możliwy termin realizacji (wymuszony też przez wymogi projektu) i problemy techniczne sprawiły, że zadanie jest bardzo trudne do zrealizowania. Termin zakończenia planowany jest na koniec tego roku, a koszt zadania 1 mln 650 tys. zł. Dofinansowanie 80% pochodzi z rezerwy państwa, a wkład własny daje Gmina Rajcza i Ujsoły oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu.

W najbliższej przyszłości opracowana będzie mobilna aplikacja do mapowania szlaków pieszych i rowerowych, aby umożliwić mieszkańcom i odwiedzającym dobrą orientację w terenie. Aplikacja będzie zawierała również informacje na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz ich lokalizacji. Zadanie obejmie zorganizowanie transgranicznych zawodów rowerowych, podczas których uczestnicy będą zapoznawać się z walorami kulturowymi i przyrodniczymi obu partnerskich gmin realizujących projekt, z dużym naciskiem na Gminę Rajcza. Zadanie zamierzamy realizować z Gminą Nova Bystrica i nosi nazwę „Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”. Koszt po stronie Gminy Rajcza to około 190 tys. zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%."- informuje Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Polecane linki do map:

http://www.aktywnarajcza.pl/mapa/Rajcza_strona1.pdf

http://www.aktywnarajcza.pl/mapa/Rajcza_strona2.pdf

http://www.aktywnarajcza.pl/

 

źródło tekstu i zdjęcie w tle: Kwartalnik Samorządowy Gminy Rajcza nr 33, wrzesień 2018

źródło mapy: rajcza.com.pl

Udostępnij Drukuj E-mail