"Samofinansujący się Ośrodek Przemysłowo- Badawczy w najbliższej przyszłości zostanie powołany w Rajczy. Będzie się on zajmował wdrażaniem nowych i ekologicznych technologii w dziedzinie energetyki, ciepłownictwa, ekologicznej produkcji, żywności, chłodnictwa itp. W tej sprawie samorząd gminny podjął  już uchwalę intencyjną. Partnerami w tej działalność będzie między innymi Politechnika Śląska i inne instytucje, przedsiębiorstwa.

W ramach Programu Interreg V Polska – Słowacja 2014-2020, złożony jest  projekt na realizację inhalatorni w Rajczy, który zakłada efektywne wykorzystanie wód solankowych. Projekt realizowany byłby z Żyliną (Žilinský samosprávny kraj) i nosi tytuł: „Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy”. Przewiduje budowę inhalatorni solankowej w centrum Rajczy z wykorzystaniem regionalnych motywów architektonicznych. Inhalatornia dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie posiadała stosowane ułatwienia, w tym ławeczki czy podjazdy. Antypoślizgowa posadzka będzie podgrzewana i ozdobiona 4 płaskorzeźbami nawiązującymi do historii Rajczy oraz pogranicza polsko-słowackiego. Partnerem projektu jest także Parafia z Rajczy, która planuje budowę sali muzealnej dokumentującej historię Cudownego Obrazu Matko Bożej Kazimierzowskiej z rajczańskiego Sanktuarium wraz z konieczną w tym celu modernizacją plebanii. Projekt zyskał akceptację Komisji Oceniającej z dużymi szansami na realizację, ponieważ Koszt Inhalatorni to ok. 1,5 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 85%. " - informuje Wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Trzeba dodać, że w Soli budowana jest pierwsza tężnia wykorzystująca lokalne solanki. Gmina cały czas podejmuje działania promocyjne, które mają zachęcić potencjalnych inwestorów do budowania obiektów leczniczych na terenie gminy Rajcza. Są pierwsze efekty, ponieważ powstały już 3 odwierty solankowe wykonane przez prywatnych przedsiębiorców.

źródło tekstu: Kwartalnik Samorządowy Gminy Rajcza nr 33, wrzesień 2018

Udostępnij Drukuj E-mail