Jak informowaliśmy w reportażu wideo Gmina Rajcza wzbogaciła się o 52 komplety strojów regionalnych. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. 

"Kompletne stroje regionalne, w tym pasterskie uszyto w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, organizowanego przez Województwo Śląskie za pośrednictwem Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. W marcu bieżącego roku Rada Sołecka Rycerka Górna podjęła uchwałę o przystąpieniu do Konkursu. W ślad za tym dokumentem Gmina Rajcza opracowała wniosek aplikacyjny i powstał projekt pod nazwą:  „Zachowanie i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołów i środowisk twórczych działających w Sołectwie Rycerka Górna”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu - rozpoczęła się realizacja zadania i wczoraj (9 października) gotowe stroje dotarły do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy. Warto przypomnieć, że pod koniec wakacji - kilkanaście nowych strojów regionalnych  powstało w ramach - mikroprojektu „Scheda z Nutką”. Ubrania otrzymały zespoły folklorystyczne z Rycerki Górnej, Zwardonia i Soli.

Stroje na pewno przysłużą się kultywowaniu dziedzictwa kulturowego Gminy Rajcza - szczególnie rozwojowi folkloru i pozwolą na zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w życiu artystycznym lokalnych społeczności. Przyczynią się także do promowania dorobku regionalnego Gminy Rajcza na zewnątrz." 

źródło: rajcza.com.pl

zdjęcie w tle: Aktywna Rajcza

zdjęcia w tekście: WGmedia

 

Udostępnij Drukuj E-mail