Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

29 stycznia 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie - przecięcie wstęgi oraz poświecenie nowego obiektu SPZOL w Rajczy dla około 50 pacjentów. Poświecenia dokonał Proboszcz Parafii w Rajczy Ryszard Grabczyk. Wstęgę przecięli: Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek i Starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Kalata.

Waldemar Jurasz, Dyrektor SPZOL w Rajczy, powitał zaproszonych na otwarcie nowego pawilonu gości: Starostę Powiatu Żywieckiego Andrzeja Kalatę, Wicestarostę, Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego, Wójta Gminy Rajcza, Przewodniczącego Rady Powiatu, Konserwatora Zabytków, Dyrektora ZOZ-u w Żywcu, Ryszarda Grabczyka Proboszcza z Parafii w Rajczy, Katarzynę Maślankę, Przewodniczą Izby Pielęgniarskiej, Przewodniczącą Związków Zawodowych, Aleksandrę Legierską - Radną Powiatu, Jadwigę Jurasz, Adama Iwanka - Radnego Powiatu i członka Rady Społecznej, Agnieszkę Szczotkę - członka Rady Społecznej, Mecenasa Satławę, Zuzannę Konieczny - przedstawicielkę firmy Wodpol i innych gości.

29 stycznia 2019 roku jest dniem wyjątkowym dla społeczności Rajczy oraz całego Powiatu Żywieckiego. To najważniejsze wydarzenie od 28 lat w historii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy, który powstał w kwietniu 1991 roku w wyniku przekształcenia sanatorium przeciw gruźliczego w zakład opiekuńczo-leczniczy. Dzięki temu pawilonowi SPZOL ma drugie życie, ponieważ w starym budynku warunki nie spełniały wymogów sanitarnych i zakładowi groziła likwidacja. Było ciasno, po sześciu pacjentów na sali.(...)

Jestem dumny i wdzięczny za wszelkie wsparcie. SPZOL zatrudnia 100 osób, są różne trudności i pewnie będą różne przed nami, ale jeśli nie spotkamy problemów z finansowaniem działalności obiektu z NFZ, to wszystko będzie działało dobrze. Podziękowania należą się głównie Staroście Powiatu Andrzejowi Kalacie za decyzję o budowie, Radnemu Powiatowemu Adamowi Iwankowi za wyszukiwanie środków na budowę, firmie WODPOL - wykonawcy tej inwestycji - podkreślił Waldemar Jurasz Dyrektor SPZOL w Rajczy Waldemar Jurasz.

Decyzję o budowie pawilonu podjąłem w dwa - trzy dni. Składały się na to dwa czynniki: finansowy i społeczny. Po wizycie w zagrożonym likwidacją zakładzie, po tym jak poczułem ciepłą atmosferę pracującego tam personelu, przepełnione sale, a jednocześnie zobaczyłem czystość zakładu, postanowiłem zawalczyć o środki na nowy pawilon. W Budżecie Państwa znalazło się 1,5 mln i te środki przekazane zostały na ręce Wojewody Śląskiego, a następnie na budowę pawilonu. Całość pochłonęła ponad 2 mln złotych, w tym środki własne SPZOL w kwocie 500 tysięcy złotych. - mówi Starosta Andrzej Kalata.

Dla Rajczan szczególnie ważne jest, że ten pawilon został zbudowany w tym właśnie miejscu, że miejsca pracy zostały zachowane u nas. - powiedział Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek.

29 stycznia w Rajczy świętowano coś, co rzadko zdarza się w dzisiejszych czasach, kiedy to częściej zamyka się kolejne placówki NFZ. Nowy pawilon posłuży pacjentom oraz personelowi. Bardzo dobre warunki i duża przestrzeń  z pewnością dadzą efekt terapeutyczny i pielęgnacyjny.

SPZOL w Rajczy udziela kompleksowych, całodobowych usług medycznych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych wymagających intensywnej pielęgnacji, nadzoru lekarskiego, długotrwałej rehabilitacji, także po leczeniu szpitalnym, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trochę historii całago obiektu macierzystego

Obiekt stanowi zespół pałacowo - parkowy, którego powstanie należy wiązać z rokiem 1833 kiedy właścicielem Rajczy był Anastazy Siemioński. Najlepszy czas dla pałacu to dwudziestoletni okres panowania w Rajczy Lubomirskich (1884 - 1914).
W roku 1914 właścicielami pałacu stali się Habsburgowie. Od przekazania pałacu w 1918 r. pod Zarząd Czerwonego Krzyża do czasu II wojny światowej obiekt pełnił różne role od szpitala po sanatorium przeciw gruźlicze. W 1991 r. sanatorium przekształcono w zakład opiekuńczo leczniczy i w tej formie funkcjonuje do dziś.

{gallery}SPZOLRajcza{/gallery}

Zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail