Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Wzorem szarwarku z 1936 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Wójta Wilhelma Karpa, została rozpoczeta budowa parku, gdzie mieszkańcy zbierali kamienie, wozili ziemie i plantowali teren,  Rajczanie spotkali się  11 maja 2019 roku w parku w Rajczy na „majowym szarwarku 2019”. Zebrały się osoby, którym leży na sercu przywrócenie świetności tego miejsca. Na miejscu czekało ich wiele pracy. Grabie, łopaty poszły w ruch. Do parku była dowożona ziemia, którą rozplantowano, by posiać trawę. Słoneczna aura sprzyjała pracom nad upiększeniem wizytówki gminy. W trakcie prac była okazja do rozmów. Inicjatorem wydarzenia był Wójt Rajczy, Sołtys w Rajczy oraz Rada Sołecka Rajczy.

 

Wszystkim biorącym udział w akcji należy się szacunek za wzorową postawę oraz podziękowania.

{gallery}Sharwark{/gallery}

zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail