Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek informuje, że został ogłoszony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Rycerce Górnej. Chodzi o działki nr 3219/2 o pow. 0,0304 ha i 3220/2 o pow. 0,0294 ha położone w miejscowości Rycerka Górna stanowiące w jednym kompleksie działkę siedliskową, o pow. 598 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym pod adresem Rycerka Górna 176.

Działki wchodzą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą BB1Z/00159510/5, w której ujawniono prawo własności na rzecz Gminy Rajcza.

Budynek mieszkalny w konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, pod dachem drewn., pokrytym dachówką cementową.
Pz = 80,00 m2, Pu = 60,00 m2, V = 475,00 m3
Budynek gospodarczy w konstrukcji mieszanej, częściowo murowany ze żużlobetonu ubijanego w deskowaniu, a częściowo drewniany szkieletowy,
obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem, pod dachem drewnianym, pokrytym eternitem płaskim.
Pz = 54,28 m2, Pu = 43,42 m2, V = 214,00 m3.

Cena wywoławcza to  60.000 zł.
Termin i miejsce przetargu: 22 października 2019 r., o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, II piętro, pok. 19.

Wysokość wadium: 3.000 zł.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Gminy Rajcza, tel. 33 86 43 155 wew. 34.