Od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rajcza nr XV/87/19 z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwałą Rady Gminy Rajcza nr XVII/102/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi: 20,00 zł miesięcznie/osobę. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 40,00 zł miesięcznie /osobę.

W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Numery indywidualnych kont bankowych, na które należy dokonywać wpłaty pozostają bez zmian. Wpłat należy dokonywać do dnia 10-go każdego miesiąca. Zmiany podyktowane zostały wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszelkich informacji udziela Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

tel. 33 8643155 wew. 32

 

źródło: Rajcza.pl

Udostępnij Drukuj E-mail