W drugiej połowie tego roku rozpocznie się remont drogi w Rycerce Dolnej.

Doskonale znacie Państwo ten mocno zniszczony odcinek drogi - jadąc z Rajczy w kierunku Zwardonia, to odcinek od mostu w Rycerce Dolnej do skrzyżowania na Rycerkę Górną.

Od dłuższego czasu zarówno władze Powiatu jaki również Pan Wójt Zbigniew Paciorek prowadzili rozmowy w sprawie remontu i udało się!

Powiat Żywiecki uzyskał dofinansowanie do projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na odcinku o długości 560 mb. w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna”

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Wartość całkowita projektu wynosi 1 652 156,08 zł.

Zakres robót przewiduje między innymi przebudowę nawierzchni jezdni, ułożenie ścieku korytkowego wzdłuż lewej krawędzi jezdni, utwardzenie pobocza prawostronnego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni skrzyżowań. Ponadto zostanie wykonany montaż elementów bezpieczeństwa ulicznego, w tym: nowego oznakowania pionowego, systemu sygnalizującego i punktowych elementów odblaskowych.

Dziękujemy Staroście Żywieckiemu Panu Andrzejowi Kalacie, Przewodniczącemu Komisji Budżetu Skarbu i Finansów Panu Stanisławowi Baczyńskiemu, Radnym Powiatowym i wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

źródło: rajcza.pl 

Udostępnij Drukuj E-mail