24 lutego 2020 roku Wójt Gminy Rajcza odebrał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda promesę na budowę żłobka w Rajczy opiewająca na kwotę miliona złotych. 

35,5 mln złotych trafi w tym roku do samorządów i podmiotów prywatnych z województwa śląskiego, które chcą uruchamiać nowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub nowe miejsca w już funkcjonujących żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed w poniedziałek wręczył gminom promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. Podczas wizyty w naszym regionie wiceministrowi towarzyszyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wicewojewoda Jan Chrząszcz.

źródło: katowice.uw.gov.pl

zdjęcie: A. Księżnik

Udostępnij Drukuj E-mail