20 kwietnia 2020r Gmina Rajcza podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 368/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach przyznanej do zadysponowania puli 60 000zł Gmina Rajcza zakupiła 39 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszką przewodową. Jest to sprzęt z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy.

W dniu 23 kwietnia 2020r Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek przekazał Dyrektorom zakupione laptopy.

 W najbliższym czasie Dyrektorzy użyczą laptopy uczniom swoich szkół. Wiemy że przekazany przez Pana Wójta sprzęt będzie wielką pomocą w zdalnych lekcjach dla uczniów, w szczególności jeśli w domu jest jeszcze rodzeństwo które również uczestniczy w zdalnych lekcjach.

Kwota dofinansowania wynosi 60000zł, wkład własny Gminy Rajcza 0zł. Okres realizacji projektu od 20 kwietnia 2020r do 20 października 2020r.

źródło: rajcza.pl

zdjęcie: Aktywna Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail