Apel o wsparcie finansowe

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy

Działająca na terenie naszej Gminy placówka to ośrodek w którym przebywają osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, wymagające intensywnej pielęgnacji. Zakład znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa swoich pacjentów oraz personelu, na jego terenie musi powstać odrębna droga komunikacyjna dla pacjentów wymagających ewakuacji z powodu potwierdzenia lub podejrzenia zakażeniem COVID-19.Przewidywany koszt inwestycji to około 16 000zł

Dlatego na Państwa ręce przekazujemy prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy.

W załączeniu prośba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy wraz ze wskazaniem ich numeru konta na które można dokonywać wpłat.

źródło: rajcza.pl

Udostępnij Drukuj E-mail