W związku z rozbiórką starego mostu i budową nowego do 03-09-2020r. wykonawca wprowadza zmianę w organizacji ruchu.

Wykonawca informuje również, iż na czas trwania budowy zostaje wytyczony objazd dla samochodów o masie powyżej 15 ton oraz długości większej jak 10m. Objazd zostaje wytyczony pętlą o długości 29km składająca się z odcinków dróg: DP1447S, S1, DK 1 oraz DP1439S przebiegający przez Rycerkę Dolną, Sól, Sól-Kiczorę, Laliki, Milówkę oraz Rajczę. Ruch dla pozostałych samochodów, pieszych oraz rowerzystów zostanie poprowadzony przez obiekt tymczasowy znajdujący się obok budowanego mostu.

źródło: Aktywna Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail