Zakres inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych na terenie Gminy Rajcza.