Nagranie Marii Wandzel - " Babcyne pociyrze", kategoria dzieci do lat 7.