Pełna oferta na: http://www.geopark.com.pl/pl


Na końcu świata, w miejscowości Glinka, jest miejsce w sam raz do rewelacyjnego spędzenia czasu w otoczeniu piękna przyrody. A oto jego historia…

Dzieje kamieniołomu Glinka w Ujsołach sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Był miejscem pracy miejscowych ludzi. Pracowało w nim około 40 osób. Skały budujące kamieniołom to piaskowiec szary, magurski o lepiszczu ilastym. Posiada on łupliwość regularną, dwukierunkową.

Na przestrzeni lat różne były jego losy, zmieniali się właściciele oraz zarządzający. Ostatecznie w roku 1993 kamieniołom stał się własnością Gminy Ujsoły, która rozpoczęła stopniową rekultywację terenu, jednocześnie poszukując pomysłu i środków na zagospodarowanie tego terenu i wykorzystanie go do celów publicznych.

Możliwości takie stworzył Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach którego Gmina Ujsoły pozyskała środki na rewitalizację kamieniołomu, które pozwoliły w pierwszym etapie zakończonym w roku 2011 na wykonanie m.in. jednej z najdłuższych w Polsce liny zjazdowej typu tyrolka o długości 220 metrów przebiegającej ok. 30 metrów nad dnem wyrobiska.

W roku 2012 w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2” rozpoczęto już prace mające na celu kompleksowe zagospodarowanie terenu kamieniołomu, celem którego było wykorzystanie go w pełni do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

W lutym 2014 r. obsługę Geoparku rozpoczęła Spółdzielnia socjalna BESKIDNICY, która powstała w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Obecnie GEOPARKIEM zarządza GMINA UJSOŁY.

Dziś efekty tych prac widać gołym okiem. Stary nieczynny kamieniołom przeszedł radykalną metamorfozę i z czarnej, pełnej rozlicznych problemów dziury w ziemi przemienił się w rzadkiej urody Geopark Glinka. Jego znakiem firmowym jest wyjątkowa oryginalność umiejętnie wkomponowana w naturalny, surowy krajobraz starego kamieniołomu.

Tu na powierzchni ponad 4 ha powstały także: dwie specjalne ściany wspinaczkowe o wys. 17 m i 12 m, naturalna ścianka wspinaczkowa, ścieżki spacerowo widokowe po koronie kamieniołomu, ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, parki linowe (duży dla dorosłych i mały dla dzieci), boiska do gry w boule, kąpielisko o nieregularnym kształcie o długości ponad 110 m, 35 m szerokości i 2,5 m głębokości, małe kąpielisko dla dzieci (30 m x 10 m) i plac zabaw dla dzieci.

Nad bezpieczeństwem turystów przy każdej z atrakcji czuwają wykwalifikowani ratownicy i instruktorzy, którzy chętnie udzielają porad oraz udostępniają profesjonalny sprzęt.

Na uwagę zasługuje fakt iż Geopark jest tak przystosowany, by mogły z niego korzystać również osoby niepełnosprawne.

Dla odwiedzających gości udostępnione są cztery zadaszone wiaty do grillowania oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt budynek z salą konferencyjną, gastronomiczną oraz przyległym tarasem widokowym.