Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Ujsoły i która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żywcu oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejsce zamieszkania jest Gmina Ujsoły.
Kartę może otrzymać również niepełnoletnie dziecko, na podstawie wniosku złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Ujsoły składa się w Urzędzie Gminy Ujsoły w Wydziale Ewidencji Ludności, pok. nr 6 , ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły.

Jeżeli osoba nie jest na stałe zameldowana na terenie Gminy Ujsoły Wnioskodawca przedstawia wraz ze złożonym wnioskiem do wglądu dowód tożsamości oraz jeżeli nie posiada meldunku jeden z następujących aktualnych dokumentów:

- pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem żywieckiego Urzędu Skarbowego poświadczające rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu,
- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.
W przypadku osób, które zamieszkały na terenie Gminy Ujsoły w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie Karty Mieszkańca, warunkiem jej otrzymania jest okazanie złożonego w Urzędzie Skarbowym w Żywcu formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania.

Złożyć wniosek o wydanie karty mieszkańca można:
- osobiście
- elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w przypadku braku zameldowania na terenie Gminy Ujsoły należy dołączyć dokumenty o których mowa wyżej.
- przez osobą upoważnioną (małżonek może upoważnić drugiego małżonka, pełnoletnie dziecko rodzica, rodzic pełnoletnie dziecko, do złożenia wniosku i odbioru karty.

Partnerzy Programu Karta Mieszkańca Gminy Ujsoły:

{gallery}kartamieszkancaujsoly{/gallery}

Deklaracja przystąpienia dla firm i instytucji
Regulamin - Karta Mieszkańca
Umowa partnerska dla firm i instytucji
Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca - dziecko
Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca - osoba dorosła

Do pobrania tutaj

źródło i grafiki: Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail