Gmina Ujsoły uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „E – aktywni mieszkańcy gminy Ujsoły” w kwocie: 84.000 zł. stanowiącej 100% wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu planuje się przeszkolenie aż 150 osób (powyżej 25 roku życia). Zakupiony zostanie też sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 laptopów. Co ważne laptopy po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły. 

Gdzie i kiedy będą szkolenia? Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin, w grupach max. 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla uczestników terminach w budynku Szkoły Podstawowej w Ujsołach w okresie od lipca do września br. W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach 7 modułów tematycznych:

Działam w sieciach społecznościowych
Kultura w sieci
Moje finanse w sieci
Rodzic w internecie
Tworzę własną stronę internetową, blog
Mój biznes w sieci
Rolnik w sieci

Dzięki szkoleniom wzrosną umiejętności informacyjne uczestników, jak również komunikacyjne, rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych w sieci, możliwe będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych osób, które ukończyły 25 rok życia, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” i będzie realizowany wspólnie z Partnerem tj. Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 

Źródło: Gmina Ujsoły

Zdjęcie: WGmedia 

Udostępnij Drukuj E-mail