Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły walczy w akcji PZU "Pomoc to moc" o środki na instalację lamp solarnych na ulicy Bystrej w Ujsołach, instalację małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery, klomby) oraz przeprowadzenie otwartej akcji edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców.

Jeżeli inicjatywa pt. "Spotkajmy się na Bystrej" zostanie rozpatrzona pozytywnie, wówczas jej realizacja odbędzie się przy szerokim udziale społeczności: seniorów z Klubu Seniora, harcerzy, którzy zaangażują się w wykonanie prac porządkowych na ulicy Bystrej oraz wezmą aktywny udział na etapie instalacji małej architektury.

Przeprowadzona również zostanie akcja edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa z zasad ruchu drogowego z udziałem dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. W akcji zamierza się wykorzystać posiadane przez Przedszkole w Ujsołach elementy miasteczka ruchu drogowego. Działanie to zrealizowane będzie w partnerstwie z Policją oraz Strażą Pożarną.

By oddać głos na tę inicjatywę wystarczy wejścś na stronę akcji tutaj i kliknąć tu serduszko = 1 głos.

Źródło i zdjęcie w tle: Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail