Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Ścieżka dydaktyczna Nad Ujsolską Wodą łączy przysiółek Hutyrów w Ujsołach z kompleksem sportowo-rekreacyjnym "Orlik" w centrum Ujsół. Powstała z projektu Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły. Projekt obejmował utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej biegnącej wzdłuż potoku Woda Ujsolska.

Przy ścieżce ustawiono takie obiekty małej architektury jak: tablice informacyjne, ławki i kosze na śmieci, wiatrę pełniącą funkcję sezonowego centrum edukacji ekologicznej, stojaki na rowery. Nawierzchnię ścieżki wykonano w technologii nawierzchni przepuszczalnej. W ramach projektu sporządzono inwentaryzację przyrodniczą dla obszaru objętego projektem, celem której była identyfikacja cennych elementów flory i fauny. Ich opis znajduje się na zainstalowanych tablicach informacyjnych.

Wartość projektu to 615 079,95 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  to kwota 584 325,92 zł, dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego to kwota 61 507,99 zł, środki własne Gminy Ujsoły wynosiły 30 753,96 zł.

{gallery}sciezkawoda{/gallery}

zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail