Urząd Gminy w Ujsołach prosi o stosowanie się do wprowadzonej nowej organizacji ruchu oraz nowego oznakowania  począwszy od dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Zmiana obejmuje przesunięcie obszaru zabudowanego poniżej początku występującej zabudowy (przysiółek Hutyrów i Janowskich), wyznaczone 3 nowe przejścia dla pieszych w miejscach włączenia powstałej ścieżki pieszo-rowerowej do drogi powiatowej oraz oznakowanie strefy zamieszkania dla terenu zabudowy.

 

Udostępnij Drukuj E-mail