Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego  decyzja o ponownym
uruchomieniu placówek przedszkolnych  wymaga wyjątkowej rozwagi.
Musimy być na sto procent pewni, że jesteśmy w stanie zapewnić
pełne bezpieczeństwo dzieciom, kadrze pracowniczej oraz  personelowi
pomocniczemu. Szczególnie trzeba mieć przy tym na uwadze specyfikę
prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z dziećmi, przez które
konieczność podporządkowania się ostrym  rygorom sanitarno -
organizacyjnym może być odbierana jako coś  niezrozumiałego  i
krzywdzącego. Zgodnie bowiem z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego w trakcie pobytu dziecka w placówce obowiązuje m.in. nakaz
zachowania tzw. dystansu społecznego  ( odległość 2 m ) wobec innych
dzieci oraz opiekunów co w praktyce może okazać się niemożliwe do
wyegzekwowania. W związku z powyższym oraz wieloma innymi
wątpliwościami natury organizacyjnej i sanitarnej uznaliśmy wraz z
dyrektorami placówek, że pozostaną one w dalszym ciągu aż do
odwołania zamknięte. Jednocześnie przypominam, że Rodzice w dalszym
ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Tadeusz Piętka

Wójt Gminy Ujsoły
 
źródło: ujosly.com.pl
Udostępnij Drukuj E-mail