Ze względu na trwający stan epidemiologiczny i wprowadzone w związku z tym ograniczenia, od 4 maja 2020 r. kompleks UPTAiR  funkcjonować będzie na odmiennych dotychczas zasadach. Szczegóły działania zamieszczamy w regulaminie UPTAiR, dostępny jest również plan sytuacyjny wraz z tablicą informacyjną.

 

GODZINY OTWARCIA UPTAiR:

od 4 do 31 maja 2020 r.

poniedziałek - piątek 

12:00 - 18:00

sobota - niedziela

14:00 - 19:00

 

Informacje o funkcjonowaniu kompleksu na bieżąco będą zamieszczane na  stronie https://www.facebook.com/uptair/ 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU UPTAiR W UJSOŁACH
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA


A) Zarządcą kompleksu UPTAiR jest Centrum Kultury, Sportu i Rekrecji w Ujsołach.
B) Kompleks sportowy UPTAiR w czasie pandemii służy wyłącznie do korzystania
z poszczególnych obiektów i urządzeń sportowych, wyklucza przebywanie na jego terenie w celach rozrywkowo-piknikowych.
C) Wejście i wyjście z terenu kompleksu odbywa się za pomocą bramy głównej.
D) ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY KOMPLEKSU UPTAIR:
1. zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 2 metry dystansu),
2. obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
3. ograniczona liczba osób na poszczególnych obiektach:
Boisko do piłki nożnej - w jednym czasie maksymalnie 6 osób
- Boisko wielofunkcyjne - w jednym czasie maksymalnie 6 osób
Boisko do piłki plażowej - w jednym czasie maksymalnie 4 osoby
Boisko do badmintona - w jednym czasie maksymalnie 2 osoby
Kort tenisowy - w jednym czasie maksymalnie 2 osoby
Bieżnia - w jednym czasie maksymalnie 8 osób
Siłownia zewnętrzna - w jednym czasie maksymalnie 2 osoby
Na terenie całego kompleksu UPTAiR w jednym czasie może przebywać łącznie 30 osób
4. korzystanie z poszczególnych obiektów jest ograniczone maksymalnie do 2 h
- w przypadku małego zainteresowania danym obiektem, czas ten może zostać wydłużony po konsultacji z zarządcą kompleksu UPTAiR.
5. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
6. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza zewnętrznym WC),
7. dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
8. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
9. dziecko w wieku do 13. lat musi być pod opieką opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej,
10. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
11. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
12. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może podjąć decyzję o zamknięciu obiektu. Informacja taka pojawi się na fanpage'u UPTAiR.
13. istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji poszczególnych obiektów
14. WC przeznaczone jest wyłącznie dla osób korzystających z kompleksu UPTAiR.
15. nr kontaktowy do zarządcy dostępny w godzinach pracy UPTAiR, tel.: 535-300-303.
16. zarządca może wg własnego uznania zmienić postanowienia niniejszego regulaminu.

 

PLAN KOMPLEKSU UPTAiR:

źródło: ujsoly.com.pl

Udostępnij Drukuj E-mail