Pod takim hasłem przewodnim Gmina Ujsoły przez ponad rok prowadziła cykl działań związanych z promocją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko - słowackiego. W myśl hasła "Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej" zorganizowano spotkania historyczne, podczas których dyskutowano o miejscach, wydarzeniach i ludziach , którzy na przestrzeni lat wpłynęli na kształt i rozwój cywilizacyjny pogranicza. Przypomniano mało znane postaci miejscowych żołnierzy II wojny światowej przechodzących przez zieloną granicę by dołączyć do polskich sił zbrojnych na zachodzie; mówiono o przemianach zachodzących w kształtowaniu się rodziny góralskiej, a także o historii i wpływie zbójnictwa na dzieje tego terenu.

Pogranicze w tym projekcie można było smakować na różne sposoby - poprzez udział w spotkaniach ale także bardziej aktywnie - poprzez dotyk, zapach czy słuch. Temu służyły terenowe warsztaty przyrodnicze, a także bardziej ekstremalne - zajęcia survivalowe.

Uczestnicy uczyli sie jak przetrwać w surowych górskich warunkach, jak wykorzystać do tego to co daje nam otaczająca przyroda , a czego nie zauważamy w naszym codziennym życiu, jak orientować się w terenie i jak zachować się gdy już staniemy oko w oko z nieokiełznaną naturą. A różne oblicza tej natury ukazano w konkursie fotograficznym "Pogranicze Naturalnie!", którego uczestnicy za pomocą obiektywu uchwycili niepowtarzalne jej piękno . Wiedza i doświadczenia zdobyte podczas survivalu wykorzystane zostały w praktyce przez uczestników na rajdzie górskim na Krawców Wierch.

Szczególne miejsce na mapie atrakcji gminy Ujsoły zajmuje Złatna wraz z jej historią związaną z działającą tam w XIX wieku hutą szkła. Dziś po hucie niewiele już pozostało , przetrwał jednak zabytkowy krzyż kamienny tzw. "Świątek" i on stał się obiektem szczególnej troski w całym przedsięwzięciu. Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie uchroniły zabytek przed całkowitą degradacją, uratowano cenne inskrypcje wykonane przez fundatorów - pierwszych właścicieli huty oraz postać Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej mocno nadwerężone wskutek działania sił natury i upływu czasu.

Dawniej zaniedbany schowany między trawami , niewidoczny - dziś z daleka przyciąga wzrok przemierzających szlak na Lipowską wędrowców. Jego burzliwe dzieje jak również pochodzenie Złatnej i okolic oraz ludzie , którzy odcisnęli piętno na jej historii znalazły swe miejsce w wydanej publikacji "Pod Lipowską" , której współautorami stali sie sami mieszkańcy.

tekst: Julia Grygny

 

Mikroprojekt "Jestem z pogranicza", jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. Mikroprojekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Novot.

Udostępnij Drukuj E-mail