Od 1 do 15 września w Ośrodku Promocji Gminy w Węgierskiej Górce będzie można oglądać wyjątkową wystawę. „Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…” – pod takim tytułem prezentowana jest ekspozycja, która prezentuje wyniki prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Są one dziełem starań Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w szczecinie i Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) i prowadzone były w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku oraz ofiar terroru komunistycznego z lat 1944 – 1956”.

Celem wystawy jest zachowanie pamięci pomordowanych przez UB i pochowanych w nieznanych jak dotąd miejscach. Jedną z części wystawy jest prezentacja przebiegu prac ekshumacyjnych oraz identyfikacyjnych. To jednocześnie możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy archeologów, antropologów i genetyków, współpracujących z historykami podczas realizacji tego projektu.

Należy podkreślić, że proces przywracania pamięci ofiar reżimu komunistycznego w Polsce to proces postępujący dość mozolnie, bowiem trwa on nieprzerwanie już od ponad dwudziestu lat. Ofiary te chowane były potajemnie, najczęściej w zbiorowych mogiłach. Ponadto podejmowano szereg działań, których celem było utrudnienie ewentualnej identyfikacji. To nic innego jak zacieranie śladów zbrodni przez przedstawicieli reżimu komunistycznego. Tym samym – rodziny ofiar skazane były na dożywotnią niepewność losu swoich bliskich oraz brak możliwości ostatniego pożegnania i odwiedzania grobów. Zadanie Polaków żyjących w wolnej Polsce jest więc przywrócenie tożsamości celowo zatartej przez komunistów.

Realizacja prac związanych z identyfikacją ofiar w ramach projektu badawczego wymagała oficjalnej współpracy z IPN oraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Wynikiem porozumienia utworzono PBGOT. Dzięki temu stworzono bank DNA, służący do gromadzenia materiału genetycznego ofiar totalitaryzmu i ich rodzin. Zakreślono ramy czasowe prac na lata 1939 – 1956 – czyli okres działań totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego. Prace objęły także osoby zaginione i zamordowane w wyniku konfliktów zbrojnych XX wieku – żołnierzy poległych w 1939 roku, osoby cywilne zaginione w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji, a także poległe w Powstaniu Warszawskim.  Pierwsze wyniki, czyli identyfikacje ofiar reżimu komunistycznego, pojawiły się już po trzech miesiącach działania bazy. W ciągu pierwszego roku działalności zebrano materiał od ponad 400 członków rodzin ofiar.  

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły