Łączy ich wspólna pasja, zamiłowanie do folkloru, tańca, śpiewu i tradycji swojej ziemi. Mowa o Dziecięcym Zespole Regionalnym „Mały Haśnik” z Żabnicy. Zespół powstał w 1998 roku i od tego czasu kontynuuje tradycje i zwyczaje regionu żywieckiego. W skład zespołu wchodzi 70 dzieci – to przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy. „Mały Haśnik” działa pod kierownictwem Grażyny Feil. Dużą wagę w działalności zespołu kierownictwo przywiązuje do konieczności zachowania autentyczności stroju góralskiego.

„Mały Haśnik” prezentuje bogaty repertuar śpiewu i tańców Żywiecczyzny, a programach prezentowanych przez zespół bardzo często wykorzystywane są elementy dawnych zwyczajów i obrzędów – „Wiosnom na polanie”, „Majówka przy kapliczce na polanie” lub „Na Świentego Scepona”. W repertuarze zespołu znajdują się także dziecięce zabawy i gry ludowe. Zespół z Żabnicy przedstawia także tance – obyrtka, koło, konia, siusiany i hajduka – również dbając o ich tradycyjną formę.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia w dzień Świętego Szczepana dzieci chodzą poza okna „po kolyndzie” winszując i śpiewając kolędy.

Zespół regionalny „Mały Haśnik” występuje na licznych imprezach folklorystycznych i kulturalnych, a także poszczycić się może wieloma sukcesami. Kilkakrotnie brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Cieszynie oraz Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Gorzowie Wielkopolskim, zdobywając najwyższe laury. Ale to nie wszystko, ponieważ zespół z Żabnicy prezentuje się również na scenach festiwali międzynarodowych, m.in. „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu, Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze i Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach. W 2009 roku Zespół otrzymał wyróżnienie na XXXIII Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce za „piękne zróżnicowane stroje, naturalność zabaw i bardzo dobre sceniczne rozwiązanie tradycyjnych tańców” oraz Grand Prix podczas Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „KRAKOWIAK 2009”. W 2010 roku Rada Powiatu Żywieckiego na wniosek Kapituły przyznała zespołowi tytuł „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”. Równie istotne sukcesy zespół odniósł poza granicami naszego kraju – koncertował na Litwie, w Czechach, w Bułgarii, na Słowacji i na Węgrzech.

Jeśli ktoś chce zacząć swą przygodę muzyczną wraz z „Małym Haśnikiem” – jest ku temu doskonała okazja, bowiem kierownictwo zespołu ogłasza nabór dzieci – od klas drugich - do grupy rytmicznej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 września o godzinie 16.00 w Sali OSP w Żabnicy.

Udostępnij Drukuj E-mail