Bez komentarzy

Wykaz wykonawców i osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników gminnych

Sołectwo Węgierska Górka i sołectwo Żabnica

F.H.U.WGB Wojciech Gaweł

34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20A

Pan Konrad Ciemała - tel. 608-049-234

Sołectwo Cięcina

Przecieranie Drewna - Marcin Dyrcz

34-382 Bystra, Juszczyna 119

Pan Marcin Dyrcz - tel.696-173-242

Sołectwo Cisiec

Firma Usługowo-Handlowa "BATEX"

34-350 Węgierska Górka, ul. Wyzwolenia 12

Pan Bartłomiej Stopka – tel. 510-764-802

 

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio wykonawcom, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery lub dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42.

Organizacja akcji zimowej – najważniejsze informacje z systemu odśnieżania

Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzymanie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie z chodników i ścieżek.

 

Do prowadzenia i kierowania akcją zimową został powołany zespół złożony z:

a) Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski - tel. 602-752-921, 33-860-97-44,

b) Sołtys sołectwa Cięcina Antoni Figura - tel. 33-864-17-08, 33-864-15-06,

c) Sołtys sołectwa Cisiec Stanisław Motyka - tel. 33-864-02-10, 506-452-189,

d) Sołtys sołectwa Żabnica Mirosława Biegun - tel.33-864-25-30, 33-864-15-07, 503-103-990,

e) Przewodniczący Rady Sołeckiej Węgierska Górka Stanisław Kuliński – tel. 33-864-15-71,

606-211-289,

f) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Węgierska Górka Marian Pietrasina – tel. 33-864-27-80, 600-978-958.

 

Rozpoczęcie akcji odśnieżania nastąpi niezwłocznie na polecenie kierującego akcją zimową, natomiast zakończenie po podpisaniu raportu dziennego sołtysa danego sołectwa.

 

Tak jak w roku ubiegłym w sezonie 2016/2017 obowiązywać będzie system odśnieżania z poszczególnych punktów:

a) Sołectwo Węgierska Górka - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie

z 3 punktów tj.: pkt.1. od ul. Zielona Górna (Baki), pkt.2. od Osiedla XX-Lecia II RP, pkt.3. ul. Graniczna - Fabryczna.

b) Sołectwo Cięcina - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. od wiaduktu pod Juraszkami, pkt.2. od ul. Bystry Potok, 3 Maja, pkt.3. od Biegunów.

c) Sołectwo Cisiec - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się  będzie jednocześnie z 2

punktów tj.: pkt.1. od ul. Czarkowskiego - ul. Doliny,  pkt.2. od ul. Tynionka - ul Cisowa.

d) Sołectwo Żabnica - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. Żabnica Skałka,  pkt.2. od Szkoły Podstawowej, pkt.3. od ul. Bukowina.

Akcja może rozpocząć się dla części danego sołectwa, w której warunki atmosferyczne uzasadniają konieczność uruchomienia akcji.

Odśnieżanie dróg prowadzone będzie w IV standardzie: droga odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu,

Dopuszcza się odstępstwa od standardu:

- po ustaniu odpadów zaleganie luźnego śniegu oraz występowanie zasp - do 8 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych.

W miejscach przeznaczonych do posypywania od stwierdzenia występowania zjawiska gołoledź lodowica może wystąpić do 8 godzin, natomiast śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły