To pozornie tania, szybka i niekłopotliwa metoda pozbywania się odpadów. Mowa o spalaniu śmieci w domowych piecach. Wszystko to jednak pozory, ponieważ zaoszczędzone pieniądze niejednokrotnie oznaczają kosztowne leczenie. 

Szkodliwość palenia polega tym, że wydajność energetyczna śmieci nieposegregowanych jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady, czy spalarnie śmieci, alarmują ekolodzy. Podczas spalania śmieci wydobywa się wiele substancji szkodliwych zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Gdy przychodzi okres jesienno-zimowy pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza, a odpowiedzialność za taki stan ponoszą mieszkańcy obszarów wiejskich i miejskich, najczęściej z domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności spalają śmieci w piecach.

W związku z nadejściem pory zimowej Urząd Gminy Węgierska Górka ostrzega mieszkańców Gminy przed paleniem śmieci w piecach domowych.

Nie palmy więc:

* plastikowych butelek, pojemników i toreb,

* zużytych opon,

* odpadów z gumy i sztucznej skóry,

* przedmiotów z tworzyw sztucznych,

* elementów drewnianych pokrytych lakierem,

* opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach i lakierach,

* papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Warto zaznaczyć, iż uprawnieni funkcjonariusze maja prawo wejść na prywatną posesję i skontrolować, jakie materiały są używane do palenia w piecu żądając wyjaśnień i niezbędnych dokumentów. Ten, kto uniemożliwia wykonanie czynności, naraża się na karę pozbawienia wolności do lat trzech. Mandat za palenie śmieci w piecu może kosztować nawet 500 zł. Odmowa jego przyjęcia grozi skierowaniem sprawy do sądu, wtedy kara z reguły jest znacznie wyższa. Ten, kto nie zgodzi się na nałożone sankcje, ryzykuje, że spędzi 30 dni w areszcie lub zapłaci grzywnę nawet do 5 tysięcy zł.

Co możemy spalić?

* papier

* tekturę

* drewno niezanieczyszczone

* odpady z gospodarki leśnej, kory, korka,

* trociny,

* wióry,

* ścinki,

* mechanicznie wydzielone odrzuty z makulatury.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły