Miło nam poinformować, że złożony przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka projekt „Dzieciaki na Tropie” znalazł się na liście projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z małych miejscowości. W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 wniosków. Projekt złożony przez OPG zwyciężył spośród 577 złożonych propozycji. Wnioski były oceniane przez pod względem kryteriów takich jak: trafność, logika i przydatność, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców i integracja wielopokoleniowa, nowatorskość projektu w środowisku lokalnym, doświadczenie realizatorów oraz klarowność budżetu.  Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie grupa dzieci - zarówno chłopców jak i dziewczynek - w wieku od 2 do 8 lat wraz z opiekunami, rodzicami lub dziadkami. W sumie w projekcie weźmie udział około 40 osób. Celem projektu jest nie tylko rozbudzenie zainteresowania światem przyrody wśród najmłodszych, ale także przypomnienie dorosłym, że obcowanie z naturą daje wiele korzyści edukacyjnych i zdrowotnych, a przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i przygodą dla całych rodzin. Wspólne spędzanie czasu umocni więzi międzypokoleniowe, dlatego warsztaty oraz planowane wycieczki kierowane będą zarówno do dzieci jak i do ich rodziców, dziadków czy starszego rodzeństwa.

Co to oznacza?

Projekt „Dzieciaki na Tropie” obejmie zarówno warsztaty teoretyczne, na których dzieci będą zdobywać wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, jaki i również praktyczne. Mowa o warsztatach terenowych, które dadzą najmłodszym i ich rodzicom możliwość poznawania przyrody za pomocą zmysłów. Podczas warsztatów uczestnicy będą poznawać tropy zwierząt, zimową florę i faunę oraz obserwować jak wraz z nadejściem wiosny wszystko budzi się do życia. Obcowanie z przyrodą jest doskonałą lekcją, podczas której dzieci się nie nudzą, a dodatkowo mogą aktywnie spędzać czas z rodzicami. Warsztaty będą wspaniałą okazją do rozbudzenia wrażliwości na otaczającą naturę i zainteresowania światem przyrody. Część teoretyczna działań nie będzie jednak tylko suchą teorią, lecz prowadzący w atrakcyjny sposób będzie przekazywał wiedzę przy użyciu różnych form pracy z dziećmi w tym konkursów, gier, zabaw. Podczas spotkań plenerowych zdobyta wiedza będzie utrwalana poprzez obserwację, tropienie. Projekt będzie nastawiony na zabawę i działanie, co dla dzieci jest najlepszą formą nauki i pozwala na łatwiejsze przyswajanie wiedzy. Zajęcia pozwolą nabyć nowe umiejętności poruszania się w terenie, odczytywania znaków turystycznych, rozpoznawania śladów zwierząt i ich tropienia. Dzięki konkursom prowadzonym w czasie zajęć rozwijane będą zdolności artystyczne uczestników: plastyczne, teatralne, muzyczne. Uczestnicy poznają również ciekawe zabawy i gry, służące nie tylko rozrywce, ale także rozwojowi najmłodszych.

Podsumowaniem projektu będą dwie wycieczki: wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz dwudniowy biwak, podczas którego zaplanowano warsztaty prowadzone przez członków Stowarzyszenia dla Natury WILK, a także podsumowanie projektu oraz wspólną zabawę przy ognisku.

Każde dziecko otrzyma nagrodę za udział w projekcie. Po zakończeniu projektu w Ośrodku Promocji Gminy zorganizowana zostanie wystawa poprojektowa dla mieszkańców gminy obejmująca zdjęcia, prace dzieci i inne.

Projekt rusza w lutym 2017 roku. W styczniu więcej informacji odnośnie zapisów.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły