Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

„Najważniejsi w straży pożarnej są ludzie...” - tymi słowami Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podziękował działającym na terenie gminy jednostkom straży pożarnej, jednocześnie podkreślając, iż to dzięki ofiarności i dyspozycyjności młodych ludzi uratowane zostało niejedno ludzkie życie i mienie.

W miniony poniedziałek 12 grudnia w OSP Węgierska Górka odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. śląskiego. W spotkaniu wziął udział gospodarz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik i Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz goście m.in prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego gen. Zbigniew Meres, były Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej gen. Marek Rączka, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Węgierska Górka Stanisław Kulinski, Kapelan Strażaków Województwa Śląskiego ks. brygadier Henryk Kuczob oraz Kapelan Krajowy Strażaków Kościoła Ewangelickiego ks. Adam Grajcar.

W czasie posiedzenia przedstawiono informacje o działalności ochotniczego pożarnictwa gminy Węgierska Górka. Związek OSP jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest dobrowolne działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, organizowaniem szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej tak w gronie strażaków jak i naszych sympatyków, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących sprzymierzeńcami.

Na terenie gminy działają cztery oddziały OSP: Cisiec i Żabnica - wpisane do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz Węgierska Górka i Cięcina. Łącznie oddziały liczą 229 osób. W Ciścu i Żabnicy działa również dziecięca drużyna pożarowa licząca 50 dzieci; najmłodsze z nich ma 4 lata. OSP gminy Węgierska Górka uczestniczą w wielu działaniach: zorganizowany został m.in Turniej Wiedzy Pożarniczej, podczas którego przedstawiono pokazy i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy; w czasie Dnia Strażaka wszystkie strażnice pozostają otwarte dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Radny Gminy Węgierska Górka Wojciech Sobel podziękował również strażakom za ofiarną służbę, życzył opieki i błogosławieństwa św. Floriana.

Podczas posiedzenia przedstawiono nowe zasady dofinansowywania zakupów sprzętu ratowniczego, samochodów ratowniczo - gaśniczych i umundurowania. Przyjęto informację finansową za rok 2016 oraz zatwierdzono plan wydatków na 2017 rok. Obrady zakończono świątecznym akcentem - wzajemnymi życzeniami i spotkaniem wigilijnym.

Zdjęcia Michał Figura.

{gallery}OSPWG2016{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły