Planowany zakres prac jest uzależniony od środków finansowych określonych w budżecie gminy na 2017, w tym szczególnie od ilości pozyskanych pieniędzy z Unii Europejskiej. Planowane dochody budżetu gminy na rok 2017 wynoszą 62 556 171 zł, z czego dochody własne to 8 574 478 zł. Z Unii Europejskiej będzie można uzyskać 8 577 127 zł. Pozostałe dochody to subwencje i dotacje. Wydatki inwestycyjne natomiast planowane są na poziomie 9 844 151 zł, z czego ze środków unijnych będzie pochodziło 6 442 543 zł.

W ramach tej kwoty planowany jest szereg prac - m.in w zakresie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przy udziale Spółki "Beskid-Ekosystem" i Związku Międzygminnego ds. Ekologii możliwe będzie rozpoczęciu budowy wodociągu na ul. Zielonej w Węgierskiej Górce i kanalizacji na ulicy Mickiewicza w Cięcinie.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na „Ochronę środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” oraz na „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo - rowerowym w miejscowościach Cięcina i Żabnica”. Projekt ten uzupełni przebudowę centrum miejscowości Cięcina i Żabnica o ścieżki rowerowe, parkingi i kładki. Szczególnie atrakcyjne będą kładki nad potokiem Żabniczanka i parking (punkt przesiadkowy) przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Trwają prace związane z pozyskaniem funduszy na budowę ścieżek rowerowych i traktów rekreacyjnych w Ciścu. Uzyskano także wsparcie finansowe w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację gruntownej przebudowy dróg gminnych - ul. Sołecka, ul. Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce. Szereg dróg gminnych będzie także modernizowanych w ramach środków własnych.

Przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolniczych przebudowana zostanie droga Polna w Ciścu. Kontynuowana będzie modernizacja wiat przystankowych. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w dalszym ciągu budowane będą chodniki dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Cięcinie i w Żabnicy.

Zagospodarowane zostaną także tereny obok boiska sportowego w Ciścu i zrewitalizowany zostanie obszar obok pola namiotowego w Węgierskiej Górce. Na Osiedlu Wyzwolenia powstanie plac zabaw dla dzieci. Wkrótce zostanie opracowana dokumentacja techniczna termomodernizacji Przedszkola nr 2 na Małym Ciścu.

W ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w pięciu placówkach oświatowych wymienione zostaną stare kotły węglowe na ekologiczne pompy ciepła. W kolejnych latach program ten będzie poszerzony o obiekty osób prywatnych wraz ze stosownym finansowym wsparciem.

Planowana jest renowacja zabytków - w tym szczególnie XVI-wiecznego Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W dalszym ciągu modernizowane i utrzymywane będą obiekty sportowe - poprzez dofinansowanie klubów sportowych i dokończenie projektowania budowy obiektu sportowego i punktu informacji turystycznej w Węgierskiej Górce.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły