W czwartek 9 lutego 2017 roku w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisano umowę, dotyczącą współpracy uczestników Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który będzie pełnił rolę Lidera Klastra.  Uczestnikiem Klastra Energii zostało także Starostwo Powiatowe, gminy, przedsiębiorcy oraz uczelnia wyższa. Do „Żywieckiej Energii Przyszłości" przystąpiła także gmina Węgierska Górka, reprezentowana na czwartkowym spotkaniu przez Zastępcę Wójta Gminy Mariana Kurowskiego.

Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii Żywiecczyzny tworzony jest w celu integracji potencjałów oraz stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Współpraca w ramach Klastra wspomoże w realizacji zadań, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Stworzona sieć powiązań między podmiotami umożliwi nieustanny rozwój w nawiązaniu do najnowszych trendów technologicznych oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego w dziedzinie energetyki i gospodarce niskoemisyjnej w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych znaczących gospodarczo krajach świata.

Podpisanie umowy to kluczowy moment w tworzeniu struktury Klastra, gdyż umożliwia formalne rozpoczęcie działań na Żywiecczyźnie.

Głównym celem Klastra Energii jest planowanie, wytwarzanie i dystrybucja obrotu energią elektryczną oraz równoważenie zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Równie istotne jest planowanie, wytwarzanie, koordynacja i dystrybucja energii cieplnej - w szczególności produkowanej w skojarzeniu. Kolejnym założeniem Klastra Energii jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów (źródeł) energii. To innowacyjne przedsięwzięcie to także kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności oraz poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i mieszkańców.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły