W miniony poniedziałek 13 lutego w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów z Komisariatu Policji naszej gminy. W odprawie uczestniczył Komendant Powiatowy Policji podinsp. Michał Łukasik, Komendant Komisariatu Policji Węgierska Górka podinsp. Tomasz Koman oraz gospodarz spotkania Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Tematem spotkania było podsumowania pracy policjantów oraz przedstawienie stanu bezpieczeństwa w gminie. Podczas podsumowania 2016 roku omówione zostały efekty pracy policjantów pionu kryminalnego, prewencji oraz ruchu drogowego. Komendant Tomasz Koman podczas prezentacji multimedialnej omówił osiągnięcia funkcjonariuszy oraz wskazał główne cele i założenia pracy na 2017 rok. Komendant Koman przedstawił także kierunki pracy i priorytety Komendy Głównej Policji do realizacji na rok 2017, odnosząc się do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa jako istotnego narzędzia współpracy ze społecznością lokalną.  Ponadto Komendant Powiatowy Policji podinsp. Michał Łukasik podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i sumienne wywiązywanie się z obowiązków służbowych, co skutkowało dobrymi wynikami. Zwrócił także uwagę na aktywizację i podniesienie rangi dzielnicowego w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas". Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował również Wójtowi Gminy Węgierska Górka Piotrowi Tyrlikowi za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa.

Zwracając się do obecnych w czasie narady funkcjonariuszy, Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podziękował policjantom za bardzo dobrą współpracę i zwrócił uwagę na szczególny charakter ich pracy oraz podkreślił, jak bardzo istotna jest rola policjantów w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i odwiedzających turystów.

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji Węgierska Górka w roku 2016.

Sytuacja kadrowa KP Węgierska Górka to 25 etatów i 2 etaty cywilne. W czasie narady przedstawiono rodzaje i ilość stwierdzonych przestępstw w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach:

* kradzież - na 24 przypadki wykrywalność stanowi 45,83 %. W porównaniu do lat poprzednich w tej kategorii zaobserwowano spadek przestępstw,

* kradzież z włamaniem - na 21 przypadków wykrywalność 38,09 %,

* przestępstwa rozbójnicze - 1 przypadek. Wykrywalność 100%. W porównaniu do lat ubiegłych liczba przestępstw spadła,

* spowodowanie uszczerbku na zdrowiu - 3 przypadki, wykrywalność 100 %. dla porównania w roku 2014 takich przypadków było aż 58, z czego również wykryto 100 %,

* kradzież samochodu - 3 przypadki, wykrywalność 66,6%,

* bójka i pobicie - 2 przypadki, wykryte 50%,

* uszkodzenie mienia - 7 przypadków, wykrywalność 43%.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

W roku 2016 na drogach podległych KP w Węgierskiej Górce zaistniało 197 zdarzeń drogowych, w tym 33 wypadki drogowe. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 39 osób. Ubiegły rok to 95 kolizji drogowych w gminie Węgierska Górka, co jest tendencją wzrostową: rok 2015 - kolizji 77.

Prewencyjne mierniki i obszary monitorowane w 2016 roku.

50 interwencji domowych zakończonych niebieską kartą. W roku 2015 takich interwencji było 61. Czas reakcji na zdarzenie zakwalifikowanych jako pilne KP Węgierska Górka wynosi 11,08s. Próg wyznaczony przez KP Żywiec to 12 minut. 28,57% - to wartość zatrzymań na tzw. gorącym uczynku w 2016 roku. Roku ubiegły to także 752 mandaty, 727 pouczeń i 153 wnioski.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły