Zasadniczym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły na paliwo stałe zainstalowane w prywatnych domach jednorodzinnych. Ograniczenie tej emisji spowoduje poprawę stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych regionu. Program ten realizowany jest od 2009 roku poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne.

Najważniejszą zaletą Programu ONE jest to, że każdy uczestniczący w nim Inwestor otrzymał w formie dotacji częściowe pokrycie nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec realizujący w ramach Programu modernizację kotłowni (kotła wraz z osprzętem), otrzymał pomoc od Urzędu Gminy w wysokości 57,96 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie powyżej maksymalnej kwoty określonej w Regulaminie PONE.

Program realizowany jest przez Urząd Gminy w Węgierskiej Górce ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegółowy harmonogram realizacji programu niskiej emisji w latach 2009 - 2015 zamieszczamy poniżej:

Gmina Węgierska Górka

Łącznie w ramach Programu dofinansowano więc 530 inwestycji, obejmujących piece, okna i solary. W roku 2016 Programem ONE objęte było 5 obiektów oświatowych. Warto zaznaczyć, iż obecnie w dalszym ciągu w gminie trwa rozwój sieci ciepłowniczej.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły