W minioną środę 22 lutego w Węgierskiej Górce odbyło się Posiedzenie Rady Kobiet i Prezydium Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Zaproszeni goście podejmowani byli przez Koło Gospodyń Wiejskich w Węgierskiej Górce. W posiedzeniu wzięła udział m.in Prezes Zarządu RZRKiOP Danuta Kożusznik, Wiceprezes Zarządu Jadwiga Gębala oraz Przewodniczący Waldemar Pieczara.

„To wielkie wydarzenie i wyróżnienie dla Węgierskiej Górki, ponieważ takie spotkanie jest u nas po raz pierwszy organizowane. W naszej gminie działają Koła Gospodyń Wiejskich i musze podkreślić, że są to Koła realizujące szereg różnorodnych przedsięwzięć zarówno na polu gospodarczym, jak i patriotyczno - religijnym. Koła te bowiem swoją obecnością uświetniają lokalne imprezy i uroczystości kościelne - ich działalność jest bardzo imponująca i zasługuje na wielkie podziękowanie” - tymi słowami uczestniczący w posiedzeniu Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik zwrócił się do zaproszonych gości i obecnych przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Węgierska Górka. 

Podczas posiedzenia podsumowano działalność Kół w 2016 roku oraz zaprezentowano plan pracy na rok bieżący.

W czasie dzisiejszego zebrania zdecydowano, iż Spartakiada, która dwukrotnie odbywała się w Wiśle, w tym roku zmieni gospodarza. Trzecia Spartakiada odbędzie się więc 21 października 2017 w Węgierskiej Górce.

Koło Gospodyń Wiejskich jest szczególna formą samoorganizacji kobiet na terenach wiejskich i stanowi ważny element lokalnego społeczeństwa. Organizacja ta wywodzi się z Kółek Rolniczych. Z tego ogromnego zaangażowania kobiet nie tylko w pracę gospodarską, ale i obszar poza nią - narodziła sie idea utworzenia Towarzystwa Gospodyń. W ten oto sposób w 1866 roku powołano do życia pierwszą tego typu jednostkę. Towarzystwo Gospodyń stało się pierwowzorem Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie działające Koła mają demokratyczne wybory i regulaminy. Obecnie w Polsce istnieje około 25 000 Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszających blisko 857 000 członkiń.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły