Już w najbliższy piątek o godzinie 17 w Ośrodku promocji Gminy Węgierska Górka czeka nas wyjątkowe wydarzenie. W imieniu Stowarzyszenia MISEVI Polska serdecznie zapraszamy bowiem na spotkanie "Jeszcze dalej niż Afryka". W programie przewidziane jest spotkanie z wolontariuszami MISEVI Polska, wystawa fotograficzna, panel dyskusyjny oraz sprzedaż Malgaskiego rękodzieł.

Stowarzyszenie MISEVI Polska powstało na skutek połączenia oraz sformalizowania działalności studenckich akcji woluntarystycznych Projektu M3 (Młodzi–Misje–Madagaskar) oraz Projektu B3 (Bydgoszcz–Benin–Biro).

A co sami mówią o sobie?

Jesteśmy grupą blisko stu młodych ludzi, którzy pragną służyć dzieciom, ubogim, chorym i opuszczonym, tworząc lepszy, sprawiedliwy świat oparty na równości, wolności i wzajemnym poszanowaniu, w poczuciu miłości i odpowiedzialności za każdego człowieka. Angażujemy się w czynną pomoc misjom lazarystowskim na Madagaskarze i w Beninie, wspieramy również mieszkańców Ukrainy. Naszym zamierzeniem jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, m.in. w zakresie podstawowej służby medycznej, edukacji oraz wsparcia materialnego.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły