Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Początek kwietnia w strażnicy OSP w Cięcinie i na parkingu obok niej rozpoczął się akcją, której celem było przeprowadzenie szkolenia praktycznego z obsługi sprzętu do ratownictwa technicznego. Tego rodzaju sprzętem dysponują już wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie.

Czy te ćwiczenia i szkolenie jest potrzebne? Zdecydowanie tak. Wystarczy przejrzeć statystki, które pokazują ilość interwencji strażaków np. do kolizji czy wypadków drogowych. Wpływa na to wzmożony ruch samochodowy, na krętej, biegnącej w większości przez teren zabudowany trasie S – 1. Średnio, co tydzień strażacy usuwają z drogi wraki pojazdów lub udzielają pomocy poszkodowanym. A tu już potrzebne są odpowiednie umiejętności. Stąd decyzja o szkoleniu w zakresie obsługi skomplikowanego, drogiego i specjalistycznego sprzętu, którym jednostki dysponują od niedawna.

Czego dotyczyło szkolenie?

1 kwietnia podczas szkolenia przy użyciu 2 pojazdów przeznaczonych do kasacji ćwiczono m.in. stabilizację pojazdów uszkodzonych, uwalnianie poszkodowanych z zakleszczonych pojazdów stojących na kołach, przewróconych na bok i na dach, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, zabezpieczanie terenu akcji, neutralizację rozlewisk oleju i paliwa.

To nie jedyne tego typu przedsięwzięcie strażaków z Gminy Węgierska Górka. Wcześniej już - bo 21 marca - terenem ćwiczeń taktyczno - bojowych stał się obiekt CH "Huta". Do centrum handlowego na sygnałach zjechały samochody OSP z Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki i Żabnicy, a także pojazdy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Żywca.

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły się tym samym ćwiczenia taktyczne, sprawdzające gotowość do działań wszystkich OSP z terenu gminy. Każdy zastęp miał za zadanie inne działanie. Było to m.in przeprowadzenie rozpoznania na terenie obiektu, ewakuacja całej załogi i przebywających w placówce klientów, ugaszenie pożaru w jednym ze sklepów na parterze, wyniesienie z zagrożonych stref kilku poszkodowanych klientów i pracowników oraz udzielenie im pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przeprowadzono także szczegółowe przeszukania poszczególnych kondygnacji i oddymianie pomieszczeń w sąsiedztwie sklepu objętego pożarem.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem, w którym oprócz strażaków z Gminy i JRG PSP z Żywca udział wzięli przedstawiciele kierownictwa placówki i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żywcu.

Zdjęcia: OPG Węgierska Górka

{gallery}ospc2017{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail